CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG NHẬT BẢN

 

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chuyên ngành: Công nghệ xây dựng Nhật Bản

Thuộc Ngành Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng

Mã MH/MĐ

Tên môn học/mô đun

Số
tín
chỉ

Thời gian học tập

Tổng
số giờ

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Thực tập

I. Các môn học chung

30

540

360

180

0

23200101

Chính trị

5

90

60

30

0

23102102

Giáo dục thể chất

2

60

0

60

0

23102101

Giáo dục quốc phòng

4

75

45

30

0

23103102

Tin học (khối Kỹ thuật)

3

75

15

60

0

21700104

Văn hóa Nhật 1

2

30

30

0

0

21700105

Văn hóa Nhật 2

2

30

30

0

0

21700101

Tiếng Nhật căn bản 1

4

60

60

0

0

21700102

Tiếng Nhật căn bản 2

4

60

60

0

0

21700103

Tiếng Nhật căn bản 3

4

60

60

0

0

II. Các môn học chuyên môn

51

1260

435

330

495

II1. Môn học cơ sở

17

300

210

90

0

24201104

Hình họa - Vẽ kỹ thuật 1

3

45

45

0

0

21700106

Vẽ kỹ thuật Nhật Bản

2

30

30

0

0

23900118

Vật liệu xây dựng

3

60

30

30

0

23502102

Sức bền vật liệu 1

3

45

45

0

0

23502101

Cơ học kết cấu

3

60

30

30

0

24201101

Cấu tạo kiến trúc 1

3

60

30

30

0

II2. Môn học chuyên môn

34

960

225

240

495

23501101

Bê tông cốt thép 1

2

45

15

30

0

23501102

Bê tông cốt thép 2

2

45

15

30

0

23501105

Đồ án bê tông

2

60

0

60

0

23501104

Cơ học đất

2

45

15

30

0

23501108

Nền móng

2

45

15

30

0

23506119

Trắc địa

2

45

15

30

0

23501107

Kết cấu thép

3

60

30

30

0

21700107

Công trình phụ trợ

2

30

30

0

0

21700108

Công nghệ xây dựng Nhật Bản

3

45

45

0

0

21700109

Tổ chức thi công xây dựng Nhật Bản

3

45

45

0

0

21700110

Thực hành công nhân xây dựng Nhật Bản

3

135

0

0

135

21700111

Thực tập công nghệ xây dựng Nhật Bản 1

3

135

0

0

135

23500101

Khóa luận TN ngành xây dựng

5

225

0

0

225

- Môn học thay thế khóa luận

 

 

 

 

 

21700112

Thực tập công nghệ xây dựng Nhật Bản 2

3

135

0

0

135

23506103

Đồ án thi công lắp ghép

2

60

0

60

0

Tổng cộng

81

1800

795

510

495

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH KHÓA MỚI CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG NHẬT BẢN JCT 

► Xem thông tin tuyển sinh Công nghệ xây dựng Nhật Bản chi tiết tại đây: 
 Tải phiếu đăng ký học công nghệ xây dựng Nhật Bản năm 2023 tại đây:

 

 

Liên kết

Giỏ hàng của tôi

Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
Tiếp tục mua hàng
Thành tiền
Thanh toán