Hợp tác doanh nghiệp

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC ĐỐI NGOẠI

Một số chương trình hợp tác điển hình:

1. Hợp tác với Hội Môi Giới Bất động sản Việt Nam triển khai các hoạt động đào tạo về Bất Động sản.

2. Hợp tác kỹ thuật 06 bên: Cục Cấp nước Yokohama Nhật bản; Tổng công ty cấp nước Sài gòn,Tổng công ty cấp nước Huế, Tổng công ty cấp nước Đà Nẵng, Trung tâm đào tạo Ngành nước Miền Nam (Trường Cao Đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh), Trung tâm đào tạo Ngành nước Miền Trung.

3. Hợp tác với Earth Construction Company - Nhật bản trong triển khai chương trình Đào tạo Công nghệ Xây dựng Nhật Bản.

4. Hợp tác đào tạo với Trường Đại học Bách Khoa T.HCM, Đại học Kiến trúc Tp.HCM, Đại học Sư Phạm Kỹ thuật Tp.HCM đào tạo liên thông.

5. Hợp tác với Công ty cổ Phần Sài Gòn Triển Vọng (SAVISTA) triển khai đào tạo ngành Quản lý toà nhà và Quản lý Khu đô thị.

Một số chương trình nghiên cứu điển hình:

1. Nghiên cứu "Khoan mỏ T trực tiếp trên đường ống nước đang vận hành" - Xây dựng Tài liệu Hướng dẫn sử dụng theo Chương trình Nghiên cứu khoa học Cấp Bộ xây dựng.

2. Nghiên cứu xây dựng "Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia - Nghề vệ sinh nhà Cao tầng" và Đào tạo thí điểm " Quản lý toà nhà" - "Quản lý khu đô thị".

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG NHẬT BẢN

1. Chương trình đặc biệt 12 tháng do các chuyên gia Nhật bản phối hợp cùng Trường Cao Đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh biên soạn và giảng dạy

2. Đối tượng: sinh viên năm thứ 2 hoặc tốt nghiệp trung cấp

3. Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Cao đẳng và Chứng chỉ kỹ thuật viên Quốc tế

4. Sinh viên được học tập và thực hành với giáo viên Nhật bản và trang thiết bị nhập khẩu từ Nhật bản

Liên kết

Giỏ hàng của tôi

Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
Tiếp tục mua hàng
Thành tiền
Thanh toán