NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

GIỚI THIỆU NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Quản trị Kinh doanh là ngành học nghiên cứu cách giải quyết các vấn đề của tổ chức/doanh nghiệp. Liên quan đến hoạt động Marketing, sản xuất, nhân sự, bán hàng, hệ thống cung ứng giao nhận hàng hóa, tài chính, kế toán, quản lý thông tin, xây dựng chiến lược hoạt động và vận hành cơ cấu, tổ chức.

⇒ Nội dung giảng dạy được xây dựng theo các nhóm chủ đề, ứng dụng phương pháp học tập tích hợp trải nghiệm thực tế. Cung cấp cho người học kiến thức nền tảng và hiểu biết chuyên ngành quản trị ở tất cả các giai đoạn, từ xây dựng ý tưởng kinh doanh, lựa chọn mô hình, thiết lập cơ cấu tổ chức, đến quản lý doanh nghiệp, xử lý các tình huống phát sinh trong thực tiễn.

⇒ Quản trị Kinh doanh luôn là ngành học được lựa chọn hàng đầu trên thế giới, vì vừa có tính khoa học, vừa có tính nghệ thuật, thích hợp với mọi đối tượng học tập khác nhau. Ứng dụng của ngành học Quản trị Kinh doanh bao phủ trên mọi lĩnh vực ngành nghề. Cũng chính vì vậy nên ngành Quản trị kinh doanh luôn là một trong những ngành có nhu cầu tuyển dụng cao nhất, tính chất công việc đa dạng, cơ hội thăng tiến cao. Ngoài ra, người học còn có cơ hội khởi nghiệp, chủ động tiếp cận các mô hình kinh doanh hiện đại, đặc biệt phù hợp với giai đoạn hội nhập, phát triển kinh tế mạnh mẽ của Việt Nam trong thời đại mới.

Tên ngành, nghề: Quản trị kinh doanh

Mã ngành, nghề: 6340404

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy

Loại hình đào tạo: Tập trung

Đối tượng tuyển sinh: Có bằng tốt nghiệp THPT

Thời gian đào tạo: 2,5 năm

I. Giới thiệu chương trình đào tạo

1. Mục tiêu chung:

Đào tạo sinh viên trình độ Cao đẳng Quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt. Nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý, xã hội và nhân văn; Có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về quản trị điều hành các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Trên cơ sở kiến thức và kỹ năng được trang bị, sinh viên có khả năng hoạt động độc lập, có năng lực tự nghiên cứu bổ sung kiến thức theo yêu cầu công việc, có phong cách làm việc chuyên nghiệp, đảm bảo hoạt động một cách có hiệu quả trong lĩnh vực chuyên môn đào tạo. Đồng thời có khả năng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ ở cấp học cao hơn.

Sinh viên tốt nghiệp ra trường sẽ làm việc tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế hoặc tự thành lập công ty để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Mục tiêu cụ thể:

Mục tiêu 1: Hình thành nền tảng vững chắc về kiến thức chính trị, pháp luật, an ninh - quốc phòng, tin học, ngoại ngữ và kiến thức cơ sở ngành.

Mục tiêu 2: Sử dụng thành thạo các kỹ năng tự học, kỹ năng giải quyết vấn đề và các kỹ năng thực hành nghề nghiệp và tư duy sáng tạo.

Mục tiêu 3: Giao tiếp hiệu quả, biết tổ chức, quản lý và làm việc nhóm.

Mục tiêu 4: Vận dụng tốt các năng lực hình thành ý tưởng, lên kế hoạch và tổ chức thực hiện các kế hoạch.

Mục tiêu 5: Có kiến thức nền tảng về quản lý, kinh tế. Có kiến thức chuyên môn cần thiết về quản trị chiến lược, quản trị sản xuất, quản trị chất lượng, quản trị nguồn nhân lực, quản trị tài chính, quản trị bán hàng, quản trị marketing, quản trị dự án đầu tư, … để giải quyết các mối quan hệ kinh tế xã hội trong tổ chức theo các mô hình quản trị doanh nghiệp phổ biến trong thực tế.

Mục tiêu 6: Có khả năng nắm bắt các nhu cầu xã hội, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, đạo đức nghề nghiệp.

II. Yêu cầu về kiến thức: (Chuẩn đầu ra)

Trên cơ sở yêu cầu tối thiểu về kiến thức mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp, chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh cụ thể hóa thành các chuẩn đầu ra gồm thành 2 phần:

1. Kiến thức chung:

+ CĐR1: Nhận thức được những vấn đề cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, pháp luật của Nhà nước và công tác An ninh - Quốc phòng.

+ CĐR2: Hiểu được các kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, tự nhiên, nhân văn nghệ thuật, văn hóa, tâm lý làm nền tảng để học tập các môn cơ sở ngành và chuyên ngành.

+ CĐR3: Có khả năng tin học và ngoại ngữ (tiếng Anh) căn bản để học tập và làm việc trong môi trường số hóa, môi trường đa văn hóa.

2. Kiến thức chuyên môn:

+ CĐR4: Có khả năng tự tạo lập doanh nghiệp; Phân tích, đánh giá được môi trường kinh doanh của một doanh nghiệp; Giải thích được hành vi và các yếu tố chi phối các hành vi của người tiêu dùng và nhà sản xuất trong quá trình kinh doanh.

+ CĐR5: Có khả năng hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và thực hiện kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

+ CĐR6: Có khả năng quản lý, thu thập, xử lý số liệu điều tra thị trường, tổ chức nguồn nhân lực, sử dụng các công cụ định lượng trong phân tích môi trường đầu tư để ra quyết định quản trị; Có khả năng tổ chức quá trình sản xuất, quá trình cung ứng, quá trình phân phối, tổ chức hoạt động marketing và bán hàng của doanh nghiệp.

III. Yêu cầu về kỹ năng:

1. Kỹ năng chung:

+ CĐR7: Có kỹ năng làm việc theo nhóm, làm việc độc lập trong nghiên cứu và tác nghiệp; Kỹ năng giao tiếp bao gồm: Giao tiếp cộng đồng, truyền đạt thông tin; soạn thảo văn bản, đàm phán, diễn thuyết, ứng xử giao tiếp về lĩnh vực quản lý và kinh doanh; Sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng; Có kỹ năng tự tìm kiếm thông tin về việc làm, chuẩn bị hồ sơ xin việc và trả lời phỏng vấn nhà tuyển dụng.

+ CĐR8: Có kỹ năng thương lượng, đàm phán, giải quyết vấn đề; tạo lập mối quan hệ tốt với các cá nhân, đơn vị hữu quan.

2. Kỹ năng chuyên môn:

+ CĐR9: Có kỹ năng quản lý, lãnh đạo để phân tích, tổng hợp và lập kế hoạch, đề xuất các chính sách, biện pháp để giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội, kỹ thuật thuộc lĩnh vực quản lý, đầu tư và kinh doanh có hiệu quả.

+ CĐR10: Áp dụng các văn bản pháp quy và chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực quản lý và kinh doanh; có kỹ năng tìm kiếm và sử dụng thông tin trong lĩnh vực quản lý và kinh doanh.

3. Về năng lực ngoại ngữ:

+ CĐR11: Có khả năng giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh; có khả năng đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành. Có trình độ tiếng Anh căn bản theo chuẩn TOEIC tối thiểu 405 điểm sau khi tốt nghiệp hoặc đạt trình độ bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

4. Về năng lực tin học:

+ CĐR12: Sử dụng được các phần mềm văn phòng, Internet, một số phần mềm chuyên ngành và các công cụ sử dụng trong thương mại điện tử.

IV. Yêu cầu về thái độ:

+ CĐR13: Có ý thức kỷ luật và tác phong chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm trong công việc, chấp hành sự phân công của lãnh đạo; Khiêm tốn, ham học hỏi, tôn trọng mọi người; Sống hòa đồng với tập thể, có tinh thần tương thân tương ái, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp và giữ gìn đoàn kết trong tổ chức.

+ CĐR14: Yêu nghề, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước và các quy định của nơi làm việc; tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

V. Những công việc chính và vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp có thể làm được:

Sinh viên sau khi tốt nghiệp Cao đẳng quản trị kinh doanh tại trường có thể làm nhân viên phòng kế hoạch, nhân sự, phòng kinh doanh, marketing, … của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các tổ chức phi lợi nhuận, các tổ chức xã hội; Tham gia thực hiện các công việc về tuyển dụng và huấn luyện nhân viên theo các chương trình đào tạo ngắn hạn của các tổ chức, các công ty; Tự tạo lập doanh nghiệp hoặc tự tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân.

 Công việc cụ thể gồm:

- Phân tích đánh giá tiềm năng, cơ hội thị trường.

- Lập kế hoạch Marketing, bán hàng, phát triển thương hiệu,…

- Quản lý hệ thống bán hàng và phân phối sản phẩm.

- Quản lý chuỗi cung ứng, logistics, xuất nhập khẩu

- Quản lý rủi ro trong kinh doanh

- Quản lý hậu mãi, chăm sóc khách hàng.

- Quản lý nguồn nhân lực

- Phân tích hiệu quả kinh doanh

- Quản lý, điều hành các dự án…

 Vị trí làm việc:

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh ra trường sẽ đáp ứng được nhu cầu của các tổ chức doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Vị trí cụ thể gồm:

- Nhân viên phòng kinh doanh, bán hàng, phòng kế hoạch, phòng marketing, phòng sản xuất, xuất nhập khẩu, thu mua…

- Chuyên viên quản trị chất lượng

- Chuyên viên quản trị kinh doanh quốc tế

- Trợ lý giám đốc dự án.

- Giám đốc tài chính, Giám đốc điều hành tại các tập đoàn, công ty.

 -Thành lập công ty để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Giảng viên chuyên ngành quản trị kinh doanh tại các trường đại học, cao đẳng sau khi học tập nâng cao trình độ.

VI. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

Sinh viên sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Cao đẳng Xây dựng TP.HCM, có thể học liên thông lên bậc đại học và sau đại học tại các trường Đại học trong và ngoài nước.

Sinh viên QTKD – HCMCC  thực hành kỹ năng phỏng vấn trước doanh nghiệp

Sinh viên QTKD dự tọa đàm - hướng nghiệp với đại diện các doanh nghiệp

Sinh viên QTKD trong lễ tốt nghiệp


KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 190 Võ Văn Ngân, P. Bình Thọ, TP. Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 02838960087 - 0981 800 636

Website: www.hcmcc.edu.vn – https://tuyensinh.hcmcc.edu.vn/

 

 

Liên kết

Giỏ hàng của tôi

Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
Tiếp tục mua hàng
Thành tiền
Thanh toán