QUẢN TRỊ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

 

QUẢN TRỊ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
Chỉ có duy nhất tại HCMCC2

1. Sinh viên được tiếp cận chương trình đào tạo tiên tiến dựa trên kết quả khảo sát, phân tích nhu cầu tuyển dụng và đào tạo của các tổ chức quản lý, đầu tư, môi giới, kinh doanh Bất động sản trên thị trường Việt Nam hiện nay.

2. Thời lượng đào tạo tại trường chỉ 30%, 70% thời lượng còn lại dành cho việc thực hành, thực tập, trải nghiệm tại doanh nghiệp.

3. Cơ hội có thu nhập ngay trong thời gian học.

4. Thời gian đào tạo ngắn (2 năm).

5. Cam kết có việc làm ngay khi ra trường.

6. Lực lượng giảng dạy gồm giảng viên, quản lý của các doanh nghiệp Bất động sản, chuyên gia trong lĩnh vực Bất động sản nhiều kinh nghiệm.

Kế hoạch học tập linh hoạt.

GIỚI THIỆU NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Thị trường bất động sản có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế. Tỷ trọng bất động sản chiếm trên dưới 40% lượng của cải vật chất của mỗi quốc gia, các hoạt động liên quan đến bất động sản chiếm tới 30% tổng hoạt động của nền kinh tế. Theo dự báo của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, quy mô ngành bất động sản của Việt Nam ngày càng tăng. Đến năm 2025 giá trị ngành này ước đạt 1.249,8 nghìn tỉ đồng (53,84 tỉ USD), chiếm 9,72% GDP; năm 2030 ước đạt 3.428,7 nghìn tỉ đồng (147,71 tỉ USD), chiếm 13,6% GDP. Tuy nhiên, nguồn nhân lực được đào tạo một cách bài bản, chuyên nghiệp để cung ứng cho ngành này đang bị thiếu hụt nghiêm trọng.

Quản trị kinh doanh bất động sản là ngành học cung cấp cho người học kiến thức chuyên sâu về phát triển dự án, quản lý vận hành dự án và đầu tư kinh doanh bất động sản. Là một ngành học có tính ứng dụng cao, phù hợp với những người năng động, linh hoạt, ưa thích khám phá và đem lại thu nhập không giới hạn.

Trường Cao đẳng Xây dựng TP.HCM (HCMCC) là một trong những đơn vị tiên phong đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh bất động sản bậc cao đẳng tại TP.HCM và cả nước, đồng thời cũng là đơn vị được Bộ Xây dựng lựa chọn tổ chức đào tạo, sát hạch chứng chỉ nghề quốc gia về Môi giới Bất động sản tại khu vực Miền Nam. Chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh bất động sản của HCMCC được thiết kế giúp người học phát huy tối đa tiềm năng bản thân, phát triển năng lực toàn diện với thời gian đào tạo rút ngắn chỉ 2,5 năm, luôn là lựa chọn hàng đầu của các thí sinh trong những năm qua.

I. Giới thiệu chương trình đào tạo

1. Mục tiêu chung:

Đào tạo sinh viên trình độ Cao đẳng Quản trị kinh doanh Bất động sản có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt. Có kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý, xã hội và nhân văn; Có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về quản trị kinh doanh bất động sản trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Trên cơ sở kiến thức và kỹ năng được trang bị, sinh viên có khả năng hoạt động độc lập, có năng lực tự nghiên cứu bổ sung kiến thức theo yêu cầu công việc, có phong cách làm việc chuyên nghiệp, đảm bảo hoạt động một cách có hiệu quả trong lĩnh vực chuyên môn đào tạo. Đồng thời có khả năng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ ở cấp học cao hơn.

Sinh viên tốt nghiệp ra trường sẽ đáp ứng được nhu cầu của các tổ chức - doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế hoặc tự thành lập công ty để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Mục tiêu cụ thể:

Từ mục tiêu chung đã đề ra, chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh bất động sản sẽ trang bị cho người học các mục tiêu cụ thể như sau:

Mục tiêu 1: Hình thành nền tảng vững chắc về kiến thức chính trị, pháp luật, an ninh - quốc phòng, tin học, ngoại ngữ và kiến thức cơ sở ngành.

Mục tiêu 2: Có kiến thức chuyên môn cần thiết về pháp luật bất động sản, môi giới bất động sản, phát triển bất động sản, … Có kiến thức chuyên sâu về marketing và kỹ năng bán hàng hóa là bất động sản, hoạch định chiến lược kinh doanh bất động sản. Có kiến thức về tài chính để định giá bất động sản, để phân tích, lập và thẩm định dự án đầu tư bất động sản, tính toán được hiệu quả đầu tư bất động sản, quản lý, điều hành dự án đầu tư, kinh doanh bất động sản.

Mục tiêu 3: Sử dụng thành thạo các kỹ năng tự học, kỹ năng giải quyết vấn đề và các kỹ năng thực hành nghề nghiệp và tư duy sáng tạo.

Mục tiêu 4: Giao tiếp hiệu quả, biết tổ chức, quản lý và làm việc nhóm.

Mục tiêu 5: Vận dụng tốt các năng lực hình thành ý tưởng, lên kế hoạch và tổ chức thực hiện các kế hoạch.

Mục tiêu 6: Có khả năng nắm bắt các nhu cầu xã hội, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, đạo đức nghề nghiệp.

II. Yêu cầu về kiến thức: (Chuẩn đầu ra)

Trên cơ sở yêu cầu tối thiểu về kiến thức mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp, chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh bất động sản cụ thể hóa thành các chuẩn đầu ra gồm thành 2 phần:

1. Kiến thức chung:

+ CĐR1: Nhận thức được những vấn đề cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, pháp luật của Nhà nước và công tác An ninh - Quốc phòng.

+ CĐR2: Hiểu được các kiến thức về khoa học tự nhiên, xã hội làm nền tảng để học tập các môn cơ sở ngành và chuyên ngành.

+ CĐR3: Có khả năng tin học và ngoại ngữ (tiếng Anh) căn bản để học tập và làm việc trong môi trường số hóa, môi trường đa văn hóa.

2. Kiến thức chuyên môn:

+ CĐR4: Có khả năng lập các dự án đầu tư bất động sản, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, thiết kế phương án kinh doanh và tổ chức triển khai thực hiện các tác nghiệp của một doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.

+ CĐR5: Có khả năng độc lập trong việc thực hiện dịch vụ bất động sản như: Tư vấn đầu tư, pháp lý bất động sản, Quản lý công trình bất động sản, Định giá bất động sản, Môi giới bất động sản, Quản lý điều hành sàn giao dịch và các dịch vụ bất động sản.

+ CĐR6: Xây dựng và quản lý dữ liệu về khách hàng, bất động sản; khai thác và vận dụng đúng hệ thống văn bản pháp luật về quản lý, đầu tư và kinh doanh bất động sản.

III. Yêu cầu về kỹ năng:

1. Kỹ năng chung:

+ CĐR7: Có kỹ năng làm việc theo nhóm, làm việc độc lập trong nghiên cứu và tác nghiệp; Kỹ năng giao tiếp bao gồm: Giao tiếp cộng đồng, truyền đạt thông tin; soạn thảo văn bản, đàm phán, diễn thuyết, ứng xử giao tiếp về lĩnh vực quản lý và kinh doanh bất động sản; Sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng; Có kỹ năng tự tìm kiếm thông tin về việc làm, chuẩn bị hồ sơ xin việc và trả lời phỏng vấn nhà tuyển dụng.

+ CĐR8: Có kỹ năng thương lượng, đàm phán, giải quyết vấn đề; tạo lập mối quan hệ tốt với các cá nhân, đơn vị hữu quan.

2. Kỹ năng chuyên môn:

+ CĐR9: Đọc hiểu bản vẽ thiết kế kỹ thuật, thiết kế kiến trúc, quy hoạch; Sử dụng tốt các phương tiện kỹ thuật, mô hình quản lý hiện đại trong lĩnh vực quản lý và kinh doanh bất động sản, các phần mềm máy tính thông dụng cho chuyên ngành.

+ CĐR10: Áp dụng các văn bản pháp quy và chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực quản lý và kinh doanh bất động sản; có kỹ năng tìm kiếm và sử dụng thông tin trong lĩnh vực quản lý và kinh doanh bất động sản; Có kỹ năng quản lý và lãnh đạo để phân tích, tổng hợp và đề xuất các chính sách, biện pháp để giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội, kỹ thuật thuộc lĩnh vực quản lý, đầu tư và kinh doanh bất động sản có hiệu quả.

3. Về năng lực ngoại ngữ:

+ CĐR11: Có khả năng giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh; có khả năng đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành. Có trình độ tiếng Anh căn bản theo chuẩn TOEIC tối thiểu 405 điểm sau khi tốt nghiệp hoặc đạt trình độ bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

4. Về năng lực tin học:

+ CĐR112: Sử dụng được các phần mềm văn phòng, Internet và một số phần mềm chuyên ngành: GIS, Vilis 2.0; Famis; Microstation and Mapping office.

IV. Yêu cầu về thái độ:

+ CĐR13: Có ý thức kỷ luật và tác phong chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm trong công việc, chấp hành sự phân công của lãnh đạo; Khiêm tốn, ham học hỏi, tôn trọng mọi người; Sống hòa đồng với tập thể, có tinh thần tương thân tương ái, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp và giữ gìn đoàn kết trong tổ chức.

+ CĐR14: Yêu nghề, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước và các quy định của nơi làm việc; tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp về kinh doanh bất động sản; có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

V. Những công việc chính và vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp có thể làm được:

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân Quản trị Kinh doanh Bất động sản có thể làm việc tại: Các công ty kinh doanh địa ốc, các công ty tư vấn nhà đất, các công ty xây dựng, các công ty kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, các ngân hàng, các công ty quản lý vận hành các công trình bất động sản: các tòa nhà trung tâm thương mại, văn phòng; các khách sạn; các khu chung cư cao cấp, các cơ quan quản lý Nhà nước về bất động sản từ trung ương đến địa phương thuộc các ngành xây dựng, tài chính, quản lý đất đai; các văn phòng đăng ký đất đai - bất động sản, các trường ĐH, CĐ và TCCN và các viện nghiên cứu.

► Công việc cụ thể gồm:

- Phân tích đánh giá tiềm năng, cơ hội thị trường bất động sản.

- Hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục pháp lý của bất động sản.

- Lập kế hoạch Marketing, bán hàng và hậu mãi cho dự án bất động sản.

- Quản lý hệ thống bán hàng và phân phối sản phẩm.

- Quản lý rủi ro trong kinh doanh bất động sản.

- Quản lý hậu mãi, chăm sóc khách hàng.

- Lập phương án, kế hoạch khai thác, quản lý bất động sản cho thuê.

- Phân tích hiệu quả kinh doanh bất động sản

- Lập và thẩm định dự án bất động sản

- Quản lý, điều hành dự án bất động sản…

► Vị trí làm việc:

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh bất động sản có thể tự làm việc ngay như một trung gian môi giới bất động sản, hoặc ứng cử vào vị trí quản lý của các văn phòng giao dịch bất động sản. Vị trí cụ thể gồm:

- Nhà môi giới, nhân viên môi giới,

- Nhân viên phòng giao dịch bất động sản, nhân viên phòng dự án – kế hoạch, dịch vụ khách hàng, Marketing, Nhân sự ...

- Quản lý, huấn luyện nhân viên bán hàng.

- Trợ lý giám đốc dự án.

- Quản lý văn phòng giao dịch bất động sản.

- Quản lý dịch vụ hậu mãi, chăm sóc khách hàng.

- Chuyên viên quản lý bất động sản trong các cơ quan quản lý nhà nước.

VI. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

Sinh viên sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Ngành Quản trị kinh doanh Bất động sản tại Trường Cao đẳng Xây dựng TP.HCM, có thể học liên thông lên bậc đại học và sau đại học tại các trường Đại học trong và ngoài nước.

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

 

 

STT

Tên học phần

Số tín chỉ

Thời gian học tập

 

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành/ thực tập

Thi/

Kiểm

tra

I

Các học phần chung

21

435

173

239

23

1

Chính trị

4

75

41

29

5

2

Pháp luật đại cương

2

30

18

10

2

3

Giáo dục thể chất

2

60

5

51

4

4

Giáo dục Quốc phòng

4

75

36

35

4

5

Tin học đại cương

3

75

15

58

2

 

Tiếng Anh

 

 

 

 

 

6

Anh văn 1

2

45

15

28

2

7

Anh văn 2

2

45

15

28

2

8

Anh văn 3

2

30

28

0

2

II

Các học phần chuyên môn

 

 

 

 

 

II.1

Học phần cơ sở

23

468

218

215

35

 

Học phần bắt buộc

 

 

 

 

 

9

Quản trị học

2

45

15

27

3

10

Kinh tế vi mô

3

45

40

 

5

11

Kinh tế vĩ mô

3

45

40

 

5

12

Nguyên lý Bất động sản

2

45

15

27

3

13

Vẽ kỹ thuật và cấu tạo kiến trúc

4

90

30

55

5

14

Marketing căn bản

2

45

15

27

3

15

Kỹ năng mềm

2

45

15

27

3

16

Hạch toán kế toán

3

60

30

25

5

 

Học phần tự chọn (chọn 2 tín chỉ)

 

 

 

 

 

17

Tâm lí học quản trị kinh doanh

2

45

15

27

3

18

Kinh tế xây dựng

2

45

15

27

3

II.2

Học phần chuyên môn

32

720

232

441

47

 

Học phần bắt buộc

 

 

 

 

 

19

Giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh

2

45

15

27

3

20

Soạn thảo văn bản

2

45

15

27

3

21

Pháp luật bất động sản

2

45

15

27

3

22

Thực hành nghiệp vụ kinh doanh Bất động sản

2

60

 

57

3

23

Quản trị chiến lược

2

45

15

27

3

24

Quản lý điều hành dự án bất động sản

2

45

15

27

3

25

Quy hoạch đô thị

2

30

15

 

2

26

Môi giới bất động sản

2

45

15

27

3

27

Thực hành Marketing bất động sản

2

60

 

57

3

28

Lập và thẩm định dự án đầu tư bất động sản

2

45

15

27

3

29

Tài chính và đầu tư phát triển bất động sản

2

30

27

 

3

30

Thẩm định giá trị bất động sản

2

45

15

27

3

31

Tin học chuyên ngành bất động sản

2

60

 

57

3

32

Quản trị tài chính

2

45

15

27

3

33

Hành vi khách hàng

2

30

27

 

3

 

Học phần tự chọn (chọn 2 tín chỉ)

 

 

 

 

 

34

Quản trị bán hàng

2

45

15

27

3

35

Phân tích hoạt động kinh doanh

2

30

27

 

3

III

Học phần tốt nghiệp

8

240

45

182

13

36

Thực tập tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh Bất động sản

3

135

10

120

5

37

Khóa luận tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh Bất động sản

5

225

 

225

 

 

Học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh Bất động sản

 

 

 

 

 

38

Lập kế hoạch kinh doanh

2

45

15

27

3

39

Quản lý sàn giao dịch bất động sản

3

60

30

25

5

 

Tổng cộng

84

1.863

668

1.077

118

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 190 Võ Văn Ngân, P. Bình Thọ, TP. Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 02838960087 - 0981 800 636

Website: www.hcmcc.edu.vn – https://tuyensinh.hcmcc.edu.vn/

 

 

Liên kết

Giỏ hàng của tôi

Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
Tiếp tục mua hàng
Thành tiền
Thanh toán