THIẾT KẾ NỘI THẤT

GIỚI THIỆU NGÀNH NỘI THẤT - HỆ CAO ĐẲNG

Ngành "THIẾT KẾ NỘI THẤT"  là một ngành học mới (cho hệ cao đẳng) và được tổ chức đào tạo gần 5 năm tại Trường Cao đẳng Xây dựng TP. Hồ Chí Minh (HCMCC). Tại HCMCC, nội dung đào tạo của ngành Thiết kế Nội thất bao gồm một số kiến thức cơ bản và biết áp dụng các kiến thức kỹ thuật cơ sở chuyên ngành vào chuyên môn của ngành Thiết kế nội thất:

Sinh viên sau khi hoàn thành chương trình đào tạo với tổng thời gian là 2,5 năm sẽ được cấp Bằng tốt nghiệp KỸ SƯ THỰC HÀNH theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Phòng khách

Tên ngành, nghề: THIẾT KẾ NỘI THẤT

Mã ngành, nghề: 6210403

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Có bằng tốt nghiệp THPT

Thời gian đào tạo: 2,5 năm

I. Giới thiệu chương trình đào tạo:

1. Mục tiêu chung:

- Chương trình đào tạo ngành Thiết kế nội thất trình độ Cao đẳng nhằm  mục đích trang bị cho người học đầy đủ kiến thức cơ bản, có đầy đủ năng lực làm việc theo đúng chuyên môn, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt đáp ứng yêu cầu của một Kỹ sư thực hành Thiết kế nội thất. Sau khi ra trường sinh viên sẽ có thể công tác tại tổ chức thuộc các thành phần kinh tế, các đơn vị quản lý, đơn vị thiết kế thi công lĩnh vực nội thất và kiến trúc.

- Ngoài ra sau khi hoàn tất chương trình học sinh viên có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ ở cấp học cao hơn.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Từ mục tiêu chung đã đề ra, chương trình đào tạo ngành Thiết kế Nội thất sẽ trang bị cho người học các mục tiêu cụ thể như sau:

Mục tiêu 1: Hình thành nền tảng vững chắc về kiến thức chính trị, pháp luật, an ninh-quốc phòng, giáo dục thể chất, tin học, ngoại ngữ và kiến thức cơ sở ngành thiết kế nội thất.

Mục tiêu 2: Sử dụng thành thạo các kỹ năng tự học, kỹ năng giải quyết vấn đề và các kỹ năng thực hành nghề nghiệp và tư duy sáng tạo.

Mục tiêu 3: Giao tiếp hiệu quả, biết tổ chức, quản lý và làm việc nhóm

Mục tiêu 4: Vận dụng tốt những kiến thức nghề nghiệp đã được đào tạo, các năng lực hình thành ý tưởng, lên kế hoạch  vào trong thực tế công tác: tư vấn, thiết kế, giám sát, quản lý dự án

Mục tiêu 5: Có khả năng nắm bắt các nhu cầu xã hội, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, đạo đức nghề nghiệp,...

II. Yêu cầu về kiến thức: (Chuẩn đầu ra)

(Yêu cầu về kiến thức: Có kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực đào tạo; nắm vững kỹ thuật và kiến thức thực tế để có thể giải quyết các công việc phức tạp; tích lũy được kiến thức nền tảng về các nguyên lý cơ bản, các quy luật tự nhiên và xã hội trong lĩnh vực được đào tạo và phát triển kiến thức mới và có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn; có kiến thức quản lý, điều hành, kiến thức pháp luật và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực được đào tạo).

Trên cơ sở yêu cầu tối thiểu về kiến thức mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp, chương trình đào tạo ngành Thiết kế Nội thất cụ thể hóa các kiến thức thành các chuẩn đầu ra chia ra thành 2 phần:

1. Kiến thức chung:

CĐR 1: Trình bày được kiến thức cơ bản về sinh thái học, hệ sinh thái, ô nhiễm môi trường , bảo vệ môi trường và các biện pháp bảo vệ môi trường; phương thức “xanh hóa” trong kỹ thuật xây dựng.

CĐR 2: Tích lũy được kiến thức nền tảng cơ bản về: chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật chung để chấp hành chính sách, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Các chủ trương về quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo qui định.

CĐR 3: Trình bày được những kiến thức cơ bản về 5S trong lĩnh vực của ngành nghề.

2. Kiến thức chuyên môn:

CĐR 4: Sinh viên có khả năng nhận biết được các loại vật liệu, cập nhật kiến thức về các loại vật liệu mới.

CĐR 5:

5.1. Sinh viên phải trình bầy được những qui định và qui trình thiết kế.

5.2. Sinh viên trình bầy được các qui tắc thiết kế kiến trúc nội thất, ngoại thất.

CĐR 6:

6.1. Sinh viên trình bầy được các phương pháp sáng tác, diễn họa hình ảnh, mô hình,…cho các dự án kiến trúc.

6.2. Sinh viên trình bầy được các phương án thiết kế kiến trúc, nội thất, tư vấn về sản phẩm nội thất.

CĐR 7: Sinh viên trình bầy được qui trình kiểm tra và giám sát thi công hoàn thiện và lắp đặt nội thất công trình kiến trúc theo đúng bản vẽ thiết kế.

III. Yêu cầu về kỹ năng:

1. Kỹ năng chung:

CĐR 8: Sinh viên có khả năng lập được các giải pháp tổng thể trong việc bảo vệ môi trường; thực hành được các biện pháp bảo vệ môi trường trong cuộc sống và công việc.

CĐR 9: Sinh viên vận dụng được các nguyên tắc cơ bản trong giao tiếp một cách hiệu quả, phân tích được tình hình, định hướng được hoạt động của bản thân và tổ, nhóm.

2. Kỹ năng chuyên môn:

CĐR 10: Sinh viên biết lựa chọn các loại vật liệu, phương tiện,…theo qui chuẩn công nghệ xanh.

CĐR 11: Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo, vẽ và một số thiết bị chuyên dung trong nghề thiết kế nội thất

CĐR 12: Kiểm tra, giám sát được việc thi công lắp đặt hoàn thiện nội thất theo đúng qui chuẩn, tiêu chuẩn qui định , đúng yêu cầu kỹ thuật.

CĐR 13: Diễn họa được các hình ảnh, mô hình, video,…cho các dự án kiến trúc.

CĐR 14: Tư vấn cho khách hàng các dịch vụ thiết kế kiến trúc, nội thất và các sản phẩm nội thất.

CĐR 15: Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo qui định; khai thác, sử lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn của nghành nghề.

CĐR 16: Giám sát việc thực hiện 5S trong công việc và quản lý lưu trữ hồ sơ thiết kế.

3. Về năng lực ngoại ngữ:

CĐR 17: Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của nghành, nghề..

4. Về năng lực tin học:

CĐR 18: Có năng lực chứng chỉ B (quốc gia).

CĐR 19:

19.1. Sử dụng thành thạo các phần mềm 2D, 3D trong lĩnh vực kiến trúc, nội thất (do trường CĐXD Tp. Hồ CHí Minh đào tạo tạo và cấp chứng chỉ.)

19.2. Thực hiện thành thạo việc sử dụng các phần mềm đồ họa chuyên nghành trong việc lập và triển khai bản vẽ thiết kế, thiết kế kỹ thuật thi công các dự án thiết kế nội, ngoại thất.

IV. Yêu cầu về thái độ: (năng lực tự chủ và trách nhiệm cá nhân)

CĐR 20: Có năng lực làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm để giải quyết công việc như: Triển khai các hạng mục trong hồ sơ bản thiết kế kiến trúc, thiết kế kỹ thuật thi công các dự án kiến trúc, qui hoạch, thiết kế đô thị, nội, ngoại thất.

CĐR 21: Có năng lực hướng dẫn, giám sát những người trong nhóm thực hiện nhiệm vụ, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm khi thực hiện công việc.

CĐR 22: Có năng lực đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

CĐR 23: Có đạo đức nghề nghiệp, trung thực, thẳng thắn.

CĐR 24: Biết sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ và thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0  vào công việc thực tế của nghề và sử lý được những vấn đề phức tạp của nghề nảy sinh trong quá trình làm việc.

V. Những công việc chính và vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp có thể làm được:

 Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

- Triển khai chi tiết thiết kế nội thất công trình;

- Diễn họa kiến trúc nội thất (mô hình, 3D, video, ảnh, panô..);

- Giám sát kỹ thuật thi công nội thất- ngoại thất công trình;

- Tư vấn công nghệ, kỹ thuật kiến trúc nội thất;

- Quản lý hồ sơ công trình.

Tại các tổ chức sau:

 Các Doanh nghiệp thiết kế kiến trúc – nội thất

⇒ Các tổ chức tư vấn thiết kế kiến trúc – nội thất

⇒ Các Cơ quan Nhà nước quản lý về hoạt động kiến trúc như: Sở Kiến Trúc Thành Phố, Ban Quản lý dự án,…

VI. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

Người học sau tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa học công nghệ trong phạm vi ngành, nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên thông lên trình độ cao hơn trong cùng ngành nghề hoặc trong nhóm ngành, nghề hoặc trong cùng lĩnh vực đào tạo.

Phòng ăn cổ điển

Bếp

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG NGÀNH THIẾT KẾ NỘI THẤT

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 190 Võ Văn Ngân, P. Bình Thọ, TP. Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 02838960087 - 0981 800 636

Website: www.hcmcc.edu.vn – https://tuyensinh.hcmcc.edu.vn/

Liên kết

Giỏ hàng của tôi

Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
Tiếp tục mua hàng
Thành tiền
Thanh toán