Đề án - đề tài cấp Bộ

TT

Tên nhiệm vụ

Chủ nhiệm nhiệm vụ

Thời gian thực hiện

Tình hình thực hiện

Ghi chú (lý do chậm, muộn)

1

Hướng dẫn quy trình chế tạo và sử dụng khoan mở T trực tiếp trên đường ống phân phối nước (giai đoạn 2). Mã số : RD 22-16

Nguyễn Xuân Hoài

2016-2017

Nhà trường đã tổ chức nghiệm thu Hội đồng cơ sở và đang làm hồ sơ đề nghị nghiệm thu cấp Bộ.

 

2

Nghiên cứu chế tạo và hướng dẫn sử dụng máy hàn ống HDPE Đa năng – Mã số: RD 23-16

Nguyễn Xuân Hoài

2016-2017

Đã triển khai thực hiện các nội dung và tiến độ đúng theo đề cương đã được Bộ phê duyệt, dự kiến hoàn thiện đề tài và nghiệm thu cơ sở vào tháng 11/2017

 

3

Nghiên cứu xây dựng chương trình đánh giá, sát hạch và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia – Mã số: RD 42-16

Vũ Sĩ Tuấn

Nguyễn Văn Quý

2016-2017

Đã triển khai thực hiện các nội dung và tiến độ đúng theo đề cương đã được Bộ phê duyệt, dự kiến hoàn thiện đề tài và nghiệm thu cơ sở vào tháng 11/2017

 

4

Nghiên cứu xây dựng mô hình Hệ thống trang thiết bị kỹ thuật trong đào tạo quản lý vận hành tòa nhà – Mã số: RD 24-16

Vương Đức Hải

Trần Hồng Sơn

2016-2017

Đã triển khai thực hiện các nội dung và tiến độ đúng theo đề cương đã được Bộ phê duyệt, dự kiến hoàn thiện đề tài và nghiệm thu cơ sở vào tháng 11/2017

 

5

Điều tra khảo sát thực trạng và nhu cầu đào tạo ngành kế toán xây dựng trình độ cao đẳng để xây dựng hệ thống giáo trình và trang thiết bị giảng dạy (Giai đoạn 1).

Đỗ Thị Xuân Thu

2016-2017

Đã triển khai thực hiện các nội dung và tiến độ đúng theo đề cương đã được Bộ phê duyệt, dự kiến hoàn thiện đề tài và nghiệm thu cơ sở vào tháng 11/2017

 
Các tin khác

Giỏ hàng của tôi

Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
Tiếp tục mua hàng
Thành tiền
Thanh toán