TRUNG TÂM TƯ VẤN XÂY DỰNG

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

      Trung tâm Tư vấn xây dựng có chức năng, nhiệm vụ hoạt động theo quyết định thành lập Trung tâm của Bộ Xây dựng. Trung tâm Tư vấn Xây dựng có con dấu và tài khoản riêng. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung Tâm Tư vấn Xây dựng gồm:

      1. Nghiên cứu ứng dụng khoa học và thực nghiệm các lĩnh vực xây dựng dân dụng công nghiệp, vật liệu xây dựng; Tư vấn xây dựng kết hợp với các hoạt động đào tạo và thực nghiệm; Trung tâm có phạm vi hoạt động toàn quốc, được quan hệ hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước;

      2. Thực hiện các dịch vụ tư vấn Quy hoạch xây dựng, Thiết kế, lập dự toán, tư vấn xây dựng khác;

      3. Thực hiện các hợp đồng dịch vụ thi công xây lắp, trang thiết bị nội thất;

      4. Triển khai hợp tác với các đơn vị và doanh nghiệp trong nghiên cứu và ứng dụng thực nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và tư vấn xây dựng;

      5. Xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu hoạt động của Trung tâm;

      6. Hạch toán tài chính, quản lý tài sản và thực hiện các nghĩa vụ trích nộp của Trung tâm theo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm do Hiệu trưởng phê duyệt;

      7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

STT HỌ VÀ TÊN TRÌNH ĐỘ CHỨC VỤ
1 Nguyễn Châu Hồng Duy Đại học Giám đốc

LIÊN HỆ

Địa chỉ : Số 190 Võ Văn Ngân – Thủ Đức - Thành phố Hồ Chí Minh;

Điện thoại: 083 8962855;  Fax: 38962855;  Email: tttvxd@yahoo.com.vn

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 190 Võ Văn Ngân, P. Bình Thọ, TP. Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 02838960087 - 0981 800 636

Website: www.hcmcc.edu.vn – https://tuyensinh.hcmcc.edu.vn/

 

 

Giỏ hàng của tôi

Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
Tiếp tục mua hàng
Thành tiền
Thanh toán