Báo cáo công khai dự toán năm 2018, Quyết toán ngân sách 2017

 Công bố công khai dự toán năm 2018 và quyết toán ngân sách năm 2017 của Trường Cao Đẳng Xây Dựng Tp. Hồ Chí Minh

Bấm vào xem toàn văn báo cáo tại đây

Giỏ hàng của tôi

Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
Tiếp tục mua hàng
Thành tiền
Thanh toán