Bộ Môn Giáo Dục Chính Trị

* BỘ MÔN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

Chức năng
Tổ chức thực hiện đào tạo, NCKH các môn học thuộc khối kiến thức lý luận chính trị cho tất cả các hệ đào tạo và các hình thức đào tạo của Nhà trường theo chương trình của Bộ Lao động -Thương binh xã hội. Trực tiếp quản lý các hoạt động chuyên môn, chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học đối với các môn học được giao.
Nhiệm vụ
Trực tiếp giảng dạy và chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy các môn lý luận chính trị cho tất cả các cấp học, các hệ đào tạo.Xây dựng và hoàn thiện nội dung các môn học, tổ chức biên soạn bài giảng, tài liệu tham khảo phù hợp với nội dung các môn học được phân công. Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo và NCKH của giảng viên theo kế hoạch của Nhà trường.

DANH SÁCH GIÁO VIÊN

STT HỌ VÀ TÊN TRÌNH ĐỘ CHỨC VỤ
1 Lê Thị Vĩnh Trà Thạc sĩ Chủ nhiệm bộ môn
2 Trần Văn Vĩ Thạc sĩ Giảng viên
3 Hoàng Thị Nguyệt Thạc sĩ Giảng viên
4 Trần Thị Phương Thạc sĩ Giảng viên

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 190 Võ Văn Ngân, P. Bình Thọ, TP. Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 02838960087 - 0981 800 636

Website: www.hcmcc.edu.vn – https://tuyensinh.hcmcc.edu.vn/

 

 

 

 

Giỏ hàng của tôi

Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
Tiếp tục mua hàng
Thành tiền
Thanh toán