Hôi cựu chiến binh

HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội cựu chiến binh Trường cao đẳng xây dựng Tp. Hồ Chí Minh, được thành lập ngày 10 tháng 11 năm 2005 theo Quyết định số 289/QĐ-CCB của Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Quận Thủ Đức. Hội CCB Trường Cao Đẳng Xây Dựng Số 2 Tp. Hồ Chí Minh hội tụ các thế hệ cán bộ chiến sĩ từ khắp mọi miền của đất nước.

- Qua 13 năm thành lập Hội,  Hội CCB luôn phát huy và giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, thực hiện tốt nhiệm vụ của Hội xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa; đấu tranh chống mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; chống các quan điểm sai trái với đường lối, chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội.

- Tập hợp đoàn kết, động viên Cựu chiến binh rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ hiểu biết đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiến thức kinh tế, văn hoá, khoa học – kỹ thuật, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú; tập hợp Quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự về trường học tập phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”  tham gia tổ chức Hội Cựu quân nhân.

- Tổ chức tốt việc chăm lo, giúp đỡ Cựu chiến binh nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế gia đình, làm giầu hợp pháp; tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hoạt động về nguồn.

- Bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp của Cựu chiến binh; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn trợ giúp pháp lý cho Cựu chiến binh.

- Phối hợp tốt với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công đoàn trường  Tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý trí tự lực tự cường cho thế hệ trẻ, xây dựng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Tích cực đấu tranh với các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các âm mưu chia rẽ khối đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị xã hội.

 Một số hình ảnh hoạt động của Hội Cựu chiến binh.

             Kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN

        Hình về lại chiến trường xưa Rừng Sác

                      Hình về lại Côn Đảo

Thăm Hầm Đờ Cát Hình Hội CCB phối hợp với Đoàn TN tổ chức Hội thi Bàn Tay Vàng Hình ảnh ký kết thi đua & nhận bằng khen của Quận Hội

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 190 Võ Văn Ngân, P. Bình Thọ, TP. Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 02838960087 - 0981 800 636

Website: www.hcmcc.edu.vn – https://tuyensinh.hcmcc.edu.vn/

 

 

Giỏ hàng của tôi

Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
Tiếp tục mua hàng
Thành tiền
Thanh toán