Khoa Khoa Học Cơ Bản

Được thành lập từ năm 2002, hiện nay, Khoa học cơ bản gồm 3 bộ môn trực thuộc: Bộ môn Cơ bản; bộ môn Ngoại ngữ và bộ môn Giáo dục chính trị.
Với đội ngũ giảng viên và nhân viên nhiệt tình, có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng nhiệm vụ giáo dục và đào tạo của Khoa và Nhà trường.

* BỘ MÔN CƠ BẢN

Thực hiện chương trình giảng dạy và nghiên cứu khoa học theo kế hoạch theo kế hoạch của Nhà trường.
Giảng dạy các môn Tin học, Giáo dục Quốc phòng – An ninh, Giáo dục thể chất, Kỹ năng mềm, Pháp luật đại cương, Toán, Lý, Hóa cho các hệ đào tạo Cao đẳng chính qui, liên thông và Trung cấp chuyên nghiệp.
Đào tạo cho sinh viên có những kiến thức nền tảng, có những kỹ năng cơ bản nhằm đáp ứng được sự phát triển của xã hội.

* BỘ MÔN NGOẠI NGỮ

Bộ môn Ngoại ngữ có chức năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo chương trình chi tiết đã được phê duyệt. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học phù hợp với chuyên môn.
- Giảng dạy các môn học tiếng Anh cơ sở và chuyên ngành cho các lớp ngành Tiếng Anh: Hệ Cao đẳng
- Giảng dạy môn tiếng Anh cho các hệ: Cao đẳng, Trung cấp, Liên thông, Tại chức
* Tiếng Anh Đại cương: Hệ Cao đẳng, Trung cấp, Tại chức
* Tiếng Anh chuyên ngành (TACN) bao gồm:
                        + TACN Khối Công nghệ Kỹ thuật: Hệ Cao đẳng, Trung cấp, Liên thông, Tại chức
                        + TACN Khối Kiến trúc và Xây dựng: Hệ Cao đẳng
                        
+ TACN Khối Kinh doanh và Quản lý: Hệ Cao đẳng, Trung cấp, Liên thông
- Biên soạn các tài liệu Tiếng Anh chuyên ngành và các tài liệu phục vụ cho nhu cầu học tập và nghiên cứu của sinh viên, học sinh.
- Cung cấp cho người học nền tảng vững chắc cho việc học tập lâu dài trong các lĩnh vực nghiên cứu và sử dụng tiếng Anh trong lĩnh vực chuyên ngành tiếng Anh và các lĩnh vực ứng dụng khác.
- Xây dựng khả năng học hỏi không ngừng cho sinh viên và hướng đến việc đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho đất nước.

* BỘ MÔN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

Tổ chức thực hiện đào tạo, NCKH các môn học thuộc khối kiến thức lý luận chính trị cho tất cả các hệ đào tạo và các hình thức đào tạo của Nhà trường theo chương trình của Bộ Lao động -Thương binh xã hội. Trực tiếp quản lý các hoạt động chuyên môn, chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học đối với các môn học được giao.

Trực tiếp giảng dạy và chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy các môn lý luận chính trị cho tất cả các cấp học, các hệ đào tạo.Xây dựng và hoàn thiện nội dung các môn học, tổ chức biên soạn bài giảng, tài liệu tham khảo phù hợp với nội dung các môn học được phân công. Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo và NCKH của giảng viên theo kế hoạch của Nhà trường.

DANH SÁCH GIÁO VIÊN

STT HỌ VÀ TÊN TRÌNH ĐỘ CHỨC VỤ
LÃNH ĐẠO KHOA
1 Phạm Thị Cẩm Lệ Thạc sĩ Trưởng Khoa
2 Nguyễn Thị Minh Tuyền Đại học Thư ký khoa
BỘ MÔN CƠ BẢN
3 Trần Ngọc Anh Thạc sĩ Chủ nhiệm Bộ môn
4 Phan Thị Thanh Thảo Đại học Giảng viên
5 Phan Thị Hồng Oanh Thạc sĩ Giảng viên
BỘ MÔN NGOẠI NGỮ
6 Nguyễn Thị Xuân Hồng Thạc sĩ Chủ nhiệm Bộ môn
7 Ngô Thị Cẩm Tú Tiến sĩ Giảng viên 
8 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Thạc sĩ Giảng viên
9 Phạm Ngọc Lan Hương Thạc sĩ Giảng viên
BỘ MÔN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ
10 Lê Thị Vĩnh Trà Thạc sĩ Chủ nhiệm Bộ môn
11 Trần Văn Vĩ Thạc sĩ Giảng viên
12 Hoàng Thị Nguyệt Thạc sĩ Giảng viên

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Văn phòng khoa: Tầng 8 Toà nhà D

Email: khoacoban@hcmcc.edu.vn

ĐT: 091.274.73.29 (Cô Cẩm Lệ)

--------------------------------------------------------------------------------------------

TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 190 Võ Văn Ngân, P. Bình Thọ, TP. Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 02838960087 - 0981 800 636

Website: www.hcmcc.edu.vn – https://tuyensinh.hcmcc.edu.vn/

 

 

Giỏ hàng của tôi

Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
Tiếp tục mua hàng
Thành tiền
Thanh toán