Khoa Kinh Tế và Quản lý Xây dựng

1. Lịch sử hình thành và phát triển:

Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng được thành lập theo Quyết định số 287/QĐ-CĐXD ngày 27/04/2018 trên cơ sở sáp nhập Bộ môn Kinh tế (được thành lập từ năm 1976) và Khoa Quản lý xây dựng (được thành lập từ năm 2008). Cơ cấu tổ chức của Khoa hiện nay có 02 Bộ môn trực thuộc, gồm: Bộ môn Kinh tế và Bộ môn Kinh tế xây dựng.

2. Nhiệm vụ của Khoa:

Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, sinh hoạt chuyên môn theo quy định của Trường.

3. Các ngành đào tạo thuộc Khoa quản lý:

Ngành Kế toán (Đào tạo từ năm 1976), trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp.

⇒ Ngành Quản trị kinh doanh (Đào tạo từ năm 2009), trình độ cao đẳng.

⇒ Ngành Quản trị kinh doanh bất động sản (Đào tạo từ năm 2017), trình độ cao đẳng.

⇒ Ngành Quản lý xây dựng (Đào tạo từ năm 2001), trình độ cao đẳng.

4. Cam kết chất lượng:

Đào tạo sinh viên có đủ KIẾN THỨC, KỸ NĂNG, THÁI ĐỘ và CHUẨN ĐẦU RA theo đúng quy định trong chương trình đào tạo, đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp. Sinh viên của Khoa khi tốt nghiệp đảm bảo có việc làm ngay với mức thu nhập khá cao.

5. Danh sách giảng viên:

 

STT HỌ VÀ TÊN TRÌNH ĐỘ CHỨC VỤ
1 Đỗ Thị Xuân Thu Thạc sĩ Trưởng khoa 
2 Lê Thị Thu Hạnh Đại học Thư ký khoa
BỘ MÔN KINH TẾ
1 Nguyễn Tấn Phùng Thạc sĩ Chủ nhiệm bộ môn
2 Nguyễn Thị Trang Thạc sĩ TP. TCKT
3 Nguyễn Thị Hoài Trang Thạc sĩ Giảng viên
4 Hồ Thị Thanh Ngọc Thạc sĩ Giảng viên
5 Nguyễn Thị Thanh Hoa Thạc sĩ Giảng viên
6 Nguyễn Thị Liên Thạc sĩ Giảng viên
7 Nguyễn Thị Như Tưởng Thạc sĩ Giảng viên
8 Đỗ Thị Xuân Thu Thạc sĩ Trưởng khoa
BỘ MÔN KINH TẾ XÂY DỰNG
1 Nguyễn Xuân Tùng Thạc sĩ Phó trưởng khoa
2 Đỗ Thị Mai Linh Thạc sĩ Giảng viên
3 Lê Thị Diên Thạc sĩ Giảng viên
4 Trần Thị Thu Hường Thạc sĩ Giảng viên
5 Nguyễn Xuân Tùng Thạc sĩ Phó khoa

6. Thông tin liên hệ:

Văn phòng Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng.

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà A, số 190 Võ Văn Ngân, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3722 5202

Di động: 0902 307 258 (Cô Xuân Thu)

Email: fecm.hcc@gmail.com

Website: www.hcmcc.edu.vn

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 190 Võ Văn Ngân, P. Bình Thọ, TP. Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 02838960087 - 0981 800 636

Website: www.hcmcc.edu.vn – https://tuyensinh.hcmcc.edu.vn/

 

 

 

 

 

Giỏ hàng của tôi

Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
Tiếp tục mua hàng
Thành tiền
Thanh toán