PHÒNG ĐÀO TẠO

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO

1. Tổ chức nghiên cứu xác định nhu cầu đào tạo làm cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển đào tạo dài hạn của Trường. Đánh giá tính phù hợp của sản phẩm đào tạo với yêu cầu của người sử dụng lao động, tham mưu cho Hiệu trưởng về đổi mới công tác đào tạo. Tổ chức thực hiện việc liên kết đào tạo các bậc, hệ đào tạo chính quy, hệ vừa làm vừa học theo quy định;

2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản quản lý đào tạo hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học;

3. Đề xuất chỉ tiêu tuyển sinh, lập kế hoạch tuyển sinh với các hệ hính quy và vừa học vừa làm. Tổ chức thực hiện các khâu tiếp nhận và quản lý hồ sơ tuyển sinh, giấy báo thí sinh trúng tuyển.

4. Phối hợp với các Khoa và Bộ môn, nghiên cứu phát triển, cập nhật, xây dựng các chương trình đào tạo, cơ cấu kiến thức và phương pháp giảng dạy. Đề xuất Hiệu trưởng các điều kiện phục vụ cho đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, hoàn thiện công tác quản lý giảng dạy, học tập đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Quản lý định mức giảng dạy của giảng viên và các chế độ về công tác giảng dạy;

5. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập, quản lý và điều hành kế hoạch giảng dạy, học tập học kỳ và năm học. Xây dựng kế hoạch sử dụng hợp lý, hiệu quả phòng học, cơ sở vật chất. Phối hợp với các Khoa/ Bộ môn; Phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng tổ chức kiểm tra, giám sát và đôn đốc thực hiện các hoạt động giảng dạy, thực hiện chế độ công tác của giáo viên; chấp hành quy chế đào tạo của sinh viên, học viên;

6. Quản lý việc liên kết, liên doanh hợp tác đào tạo, bồi dưỡng bậc đại học, cao đẳng và trung cấp với các trường, viện đại học, các đối tác khác trong nước. Xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án thí điểm mới, đề án nâng cao chất lượng đào tạo của các hệ đào tạo chính quy và hệ vừa làm vừa học;

7. Tổ chức nghiên cứu xác định nhu cầu đào tạo, xúc tiến, giới thiệu và tổ chức công tác quảng bá, quảng cáo cho các chuyên ngành đào tạo; tham gia và tổ chức tư vấn tuyển sinh trước mỗi kỳ tuyển sinh đại học;

8. Phối hợp với Phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đánh giá tính phù hợp của sản phẩm đào tạo với yêu cầu của người sử dụng lao động làm cơ sở cho đổi mới chương trình, giáo trình, phương pháp đào tạo; Tăng cường mối quan hệ với cựu sinh viên, học sinh để có thêm nguồn thông tin cần thiết nhằm đánh giá sản phẩm đào tạo của nhà trường;

9. Thường trực hội đồng và các ban giúp việc hội đồng tuyển sinh, hội đồng thi và xét công nhận tốt nghiệp có cấp bằng hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học của Trường; Tham mưu các công việc liên quan đến xét lên lớp, ngừng học, thôi học, bảo lưu kết quả học tập của sinh viên, học sinh các hệ đào tạo. Chuẩn bị công tác tuyển sinh, xét tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ đào tạo và quản lý hồ sơ văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp của sinh viên, học sinh theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Hiệu trưởng;

10. Quản lý phôi bằng và chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan làm thủ tục cấp bằng tốt nghiệp các hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học của Trường. Phối hợp với Phòng Thanh tra, Khảo thí và đảm bảo chất lượng xác minh tính hợp pháp về văn bằng của sinh viên, học viên thuộc Phòng quản lý; Quản lý và lưu trữ: Điểm thi tuyển sinh, bài thi tuyển sinh, bài thi tốt nghiệp, kết quả tốt nghiệp, bảng điểm quá trình đào tạo theo các quy định hiện hành, các loại chứng chỉ, chứng nhận liên quan đến hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học;

11. Tiếp nhận và xử lý các loại đơn từ, hồ sơ, công văn … liên quan đến công tác đào tạo. Xác nhận, cấp giấy chứng nhận và các giấy tờ khác cho học sinh sinh viên thuộc thẩm quyền của phòng.

12. Thẩm định và xác nhận số giờ giảng của giáo viên, giảng viên cuối từng học kỳ; Phối hợp với Phòng Tài chính Kế toán trong việc: Thanh toán vượt giờ cho giảng viên, giáo viên và kiểm tra, đôn đốc việc thu nộp học phí của các hệ đào tạo do phòng quản lý.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG ĐÀO TẠO  

STT HỌ VÀ TÊN TRÌNH ĐỘ CHỨC VỤ
1 Dương Công Đức Thạc sĩ Trưởng phòng
2 Nguyễn Thị Hương Giang Thạc sĩ Nhân viên
3 Nguyễn Thị Hạnh Cao đẳng Nhân viên
4 Trần Thị Tuyết Mai Đại học Nhân viên
5 Phạm Anh Kiệt Thạc sĩ Nhân viên
6 Đoàn Vũ Bình Phú Đại học Nhân viên
7 Nguyễn Thị Minh Trinh Đại học Nhân viên

LIÊN HỆ

Điện thoại:083.8960607  –  083.7223316 – Email: phongdaotao.cx2@gmail.com

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 190 Võ Văn Ngân, P. Bình Thọ, TP. Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 02838960087 - 0981 800 636

Website: www.hcmcc.edu.vn – https://tuyensinh.hcmcc.edu.vn/

 

 

 

 

Giỏ hàng của tôi

Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
Tiếp tục mua hàng
Thành tiền
Thanh toán