PHÒNG QUẢN TRỊ

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

1. Tổ chức quản lý và sử dụng các loại tài sản: Đất đai, nhà làm việc, phòng học, nhà công vụ, trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường; Lập kế hoạch mua sắm, quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản, thay thế các loại tài sản, trang thiết bị, hệ thống đường điện, nước, điện thoại, âm thanh, ánh sáng…, các công trình kiến trúc trong Nhà trường.

2. Lập hồ sơ lưu trữ quản lý hệ thống các công trình kiến trúc, thiết bị truyền dẫn, hệ thống cây xanh, cây cảnh trong nhà trường. Lập sơ đồ hướng dẫn trong khuôn viên nhà trường (khu làm việc, giảng đường, phòng học, thư viện - tư liệu, nhà nghỉ, ký túc xá, nhà xe…)

3. Quản lý công tác bảo vệ, quản lý tài sản và quản trị cơ sở vật chất, các phương tiện làm việc, giảng dạy và học tập. Quản lý tài sản từ các dự án hợp tác quốc tế của Trường; Thực hiện việc tổng hợp, báo cáo, thống kê tài sản;

4. Thực hiện vệ sinh công cộng các khu nhà làm việc và các khu vực khác được phân công;

5. Chủ trì quản lý, điều hành việc sử dụng có hiệu quả hệ thống giảng đường. Đảm bảo đủ giảng đường phục vụ cho giảng dạy và học tập. Tổ chức thực hiện tốt các dịch vụ phục vụ giảng đường: Nước, ánh sáng, âm thanh, vệ sinh; Mở, đóng cửa, vệ sinh các phòng học; Cung cấp nước uống cho các đơn vị, phục vụ nước cho giảng viên lên lớp;

6. Đầu mối mua sắm, cấp phát vật tư, trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ phục vụ làm việc, giảng dạy, học tập theo qui định hiện hành của Trường;

7. Thường trực các Hội đồng: Hội đồng quản lý tài sản; Hội đồng mua sắm và thanh lý trang thiết bị, sửa chữa cơ sở vật chất kỹ thuật của Trường; Chủ trì và theo dõi công tác quản lý công tác cho thuê mặt bằng nhằm tổ chức các dịch vụ: Bãi xe, căn tin…

8. Chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ về quản lý, giữ gìn tài sản; Quản lý sử dụng điện cho các đơn vị và cá nhân trong Trường. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình trạng trang thiết bị thuộc phạm vi quản lý, đồng thời đề xuất Ban giám hiệu các giải pháp, cải tiến trang thiết bị nhằm phục vụ tốt hơn trong quá trình sử dụng;

9. Quản lý, sửa chữa, bảo trì hệ thống điện, điện lạnh, điện thoại và trang thiết bị tại các cơ sở của Trường; Quản lý, sử dụng có hiệu quả và tiết kiệm hệ thống điện trong các phòng làm việc, các phòng học, hội trường, phòng hội thảo và cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

DANH SÁCH ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC PHÒNG QUẢN TRỊ

STT HỌ VÀ TÊN TRÌNH ĐỘ CHỨC VỤ
1 Nguyễn Văn Quý Đại học Trưởng phòng Quản trị
2 Phạm Thị Hà Đại học Phó phòng Quản trị
3 Nguyễn Thị Huệ Trung cấp Nhân viên
4 Trân Thị Thu Ngọc Thạc sĩ Nhân viên
5 Phạm Kinh Quang Đại học Nhân viên
6 Mai Thị Tâm Cao đẳng Nhân viên
7 Trần Ngọc Lâm   Nhân viên
8 Phan Trọng Thương   Nhân viên
9 Lê Quảng Vàng Đại học Nhân viên
10 Phan Thị Ngọc   Nhân viên
11 Nguyễn Thúy Nga   Nhân viên
12 Đinh Thu Trinh   Nhân viên
13 Đặng Thị Ngọc Điệp   Nhân viên

LIÊN HỆ

Điện thoại:083.7222739 – bộ phận Y tế + Bảo vệ: 083.7220831

Email: pqtds.cdxd2@gmail.com.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 190 Võ Văn Ngân, P. Bình Thọ, TP. Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 02838960087 - 0981 800 636

Website: www.hcmcc.edu.vn – https://tuyensinh.hcmcc.edu.vn/

 

 

 

Giỏ hàng của tôi

Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
Tiếp tục mua hàng
Thành tiền
Thanh toán