Phòng tổ chức

CHỨC NĂNG NHỆM VỤ

I. Công tác tổ chức cán bộ

1. Trình Hiệu trưởng ban hành theo thẩm quyền các văn bản liên quan đến công tác tổ chức cán bộ; Đề xuất xây dựng trình Hiệu trưởng quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Trường; Đề xuất các phương án thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức của Trường; Giúp Hiệu trưởng tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Hiệu trưởng về công tác tổ chức cán bộ;

2. Đề xuất xây dựng và trình Hiệu trưởng phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, viên chức và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường; Xây dựng quy hoạch, kế hoạch về biên chế, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ, viên chức của Trường;

3. Đề xuất, nghiên cứu, tham mưu cho Hiệu trưởng việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, luân chuyển chức vụ lãnh đạo các đơn vị trong phạm vi Trường; Tham mưu và thực hiện các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, tiếp nhận, luân chuyển, điều động, chuyển công tác, đi học, thai sản, thôi việc, nghỉ hưu…

4. Phối hợp với các đơn vị trong Trường thực hiện quản lý cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng; theo dõi, đánh giá lao động và kết quả lao động hàng tháng, năm theo quy định; Quản lý hồ sơ, lý lịch cán bộ; Chủ trì tổ chức, theo dõi làm thủ tục về nhân sự cử đi học tập, công tác ở trong nước và nước ngoài, tiếp nhận cán bộ công chức đi học tập, công tác về tiếp tục làm việc;

5. Phối hợp với Phòng Thanh tra, Khảo thí và đảm bảo chất lượng và các đơn vị có liên quan quản lý, theo dõi và tổng hợp việc chấp hành kỷ luật lao động của cán bộ, viên chức;

6. Đề xuất kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức phù hợp với tiêu chuẩn chung và yêu cầu của Trường. Quản lý các lớp đào tạo, bồi dưỡng viên chức và lao động hợp đồng trong toàn Trường;

7. Phối hợp với Phòng Tài chính kế toán xây dựng các chế độ chính sách đối với người lao động và thực hiện công tác lao động tiền lương. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; Thi nâng hạng viên chức; Nâng bậc lương, trợ cấp khó khăn, các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; Làm thủ tục hưu; Xác nhận thâm niên công tác và các chế độ khác cho người lao động;

8. Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Phối hợp với các phòng chức năng, các đoàn thể, công đoàn, đoàn thanh niên nắm bắt tình hình, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, nhân viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình. Thực hiện thẩm tra, xác minh hồ sơ viên chức và lao động hợp đồng;

9. Làm thường trực các Hội đồng kỷ luật, Hội đồng tuyển dụng, Hội đồng lương, Hội đồng thi đua, khen thưởng, Hội đồng xét danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Hội đồng chức danh giáo sư, phó giáo sư;

10. Lưu trữ, cập nhật thông tin vào hồ sơ cán bộ, sổ sách, báo cáo, các mẫu biểu mẫu thống kê về nhân sự theo qui định; Theo dõi tăng giảm biên chế; Xác nhận chữ ký, các giấy tờ văn bản của cán bộ công chức và lao động hợp đồng theo hồ sơ đang quản lý;

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

II. Công tác hành chánh tổng hợp

1. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị chức năng khác dự thảo xây dựng kế hoạch, quy chế, quy định, phương án, đề án tổ chức và hoạt động của nhà Trường; Chủ trì tổng hợp, lập chương trình và kế hoạch công tác của Trường; Tổ chức theo dõi và đôn đốc hoạt động của các đơn vị trong Trường thực hiện chương trình, kế hoạch đã được Hiệu trưởng phê duyệt;

2. Chủ trì tổng hợp làm các báo cáo của Trường, lập các biểu và báo cáo thống kê theo yêu cầu của cấp trên và của Trường;

3. Chủ trì sắp xếp lịch công tác tuần; Tổ chức soạn thảo các quy định, quy chế thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; Kiểm tra thể thức và thủ tục trong việc ban hành các quy chế, quy định và các văn bản hành chính của Trường;

4. Làm công tác thư ký cho Ban Giám hiệu, bao gồm: Xây dựng chương trình, kế hoạch, lịch công tác; Phối hợp với các đơn vị chuẩn bị nội dung, ghi biên bản và dự thảo thông báo, kết luận của cuộc họp do Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng chủ trì; Chuẩn bị các văn bản, bài phát biểu của Hiệu trưởng hoặc các Phó Hiệu trưởng theo yêu cầu;

5. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, thực hiện công tác tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức hàng năm, các hội nghị chung và các sự kiện của Trường theo nhiệm vụ phân công của Hiệu trưởng;

6. Quản lý in và chủ trì với các đơn vị trong Trường để phát hành các loại hồ sơ, giấy tờ, sổ sách, tài liệu phục vụ cho công tác quản lý của Trường;

7. Chủ trì, phối hợp với Phòng Công tác sinh viên học sinh; Phòng Đào tạo; Phòng Khoa học và Quan hệ quốc tế, Phòng Tài chính kế toán mua sắm, cấp phát quà tặng và vật phẩm lưu niệm của Trường theo quy định;

8. Đầu mối giao tiếp, sắp xếp lịch làm việc, tiếp đón khách của Trường (trừ khách quốc tế). Đảm bảo chỗ ăn, ở, phương tiện đi lại thuận lợi, chu đáo cho khách trong thời gian công tác tại Trường khi có yêu cầu và được Hiệu trưởng phê duyệt;

9. Quản lý, sử dụng và bảo quản xe của cơ quan; Và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho Ban Giám hiệu đi công tác;

10. Chủ trì cấp văn phòng phẩm cho lãnh đạo Nhà trường theo quy định;

11. Phối hợp với Công đoàn Trường và các đơn vị liên quan và gia đình làm thủ tục tang lễ khi cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng, sinh viên học sinh của Trường qua đời và thực hiện hiếu, hỷ theo quy định hiện hành;

CƠ CẤU TỔ CHỨC

STT HỌ VÀ TÊN TRÌNH ĐỘ CHỨC VỤ  
1 Nguyễn Đình Đa Thạc sĩ Trưởng phòng  
2 Nguyễn Chí Hùng Thạc sĩ Phó trưởng phòng  
3 Vũ Đăng Cải Cử nhân Chuyên viên  
4 Lê Thị Tuyết Nhung Cử nhân Chuyên viên  
5 Nguyễn Thị Kim Oanh Cử nhân Chuyên viên  
6 Nguyễn Thị Thúy Cử nhân Chuyên viên  
7 Nguyễn Thị Hương Cử nhân Nhân viên  
8 Nguyễn Minh Tuyền Cao đẳng Nhân viên  
9 Hoàng Văn Nam   Lái xe  
10 Trần Văn Vàng   Lái xe  

 

LIÊN HỆ:

Điện thoại: 0838962938mail: nguyendinhdacdxd2@gmail.com

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 190 Võ Văn Ngân, P. Bình Thọ, TP. Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 02838960087 - 0981 800 636

Website: www.hcmcc.edu.vn – https://tuyensinh.hcmcc.edu.vn/

 

 

 

 

Giỏ hàng của tôi

Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
Tiếp tục mua hàng
Thành tiền
Thanh toán