PHÒNG TUYỂN SINH - CÔNG TÁC HỌC SINH - SINH VIÊN

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

     1. Phòng Công tác sinh viên, học sinh có chức năng làm đầu mối tham mưu giúp việc Hiệu trưởng thực hiện nội dung công tác sinh viên, học sinh trong nhà trường, phối hợp với các đơn vị để thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách đối với sinh viên học sinh;

     2. Xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành quy định cụ thể hoá quy chế quản lý học sinh, sinh viên của bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng trong Trường;

     3. Tổ chức thực hiện các khâu tiếp nhận và quản lý hồ sơ sinh viên, học sinh, tiếp nhận thí sinh trúng tuyển, tổ chức các lớp học; Phối hợp với Phòng Đào tạo tổ chức học chính trị đầu khoá cho sinh viên, học viên; Tổ chức tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên;

     4. Phối hợp các Phòng, Khoa, Bộ môn, Đoàn trường, Hội sinh viên tổ chức triển khai công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tổ chức cho sinh viên học sinh tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và các hoạt động khác có liên quan đến sinh viên, học sinh, hướng dẫn sinh viên, học sinh chấp hành pháp luật và quy chế, nội quy;

     5. Quản lý công tác in và cấp phát thẻ cho sinh viên, cung cấp dịch vụ bảo hiểm thân thể tự nguyện, các dịch vụ làm thẻ và cấp phát thẻ ngân hàng, các thẻ khác liên quan đến sinh viên hệ chính quy và vừa học vừa làm;

     6. Giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan đến sinh viên học sinh;

     7. Theo dõi, đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của sinh viên học sinh đề nghị Hiệu trưởng khen thưởng cho tập thể và cá nhân sinh viên, học sinh đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện, xử lý kỷ luật đối với sinh viên, học sinh vi phạm quy chế, nội quy;

     8. Thường trực: Hội đồng khen thưởng, kỷ luật sinh viên; Hội đồng đánh giá rèn luyện của sinh viên, học viên thuộc Phòng quản lý;

     9. Chủ trì xét cấp học bổng khuyến khích học tập theo chế độ; Tiếp nhận xét trợ cấp chính sách xã hội cho sinh viên; Thường trực quỹ học bổng sinh viên Trường. Đầu mối tiếp nhận và phân phối tài trợ học bổng cho sinh viên của các tổ chức trong và ngoài nước. Làm thủ tục cho sinh viên, học viên vay vốn ngân hàng;

     10. Tổ chức đối thoại cho sinh viên học sinh với Hiệu trưởng một năm một lần vào cuối học kỳ 1. Giải quyết hoặc kiến nghị Nhà trường giải quyết những thắc mắc, khiếu nại về rèn luyện và chế độ chính sách của sinh viên, học viên;

     11. Tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý sinh viên, học sinh nội trú, ngoại trú theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đầu mối thực hiện quản lý địa chỉ nơi cư trú, tạm trú của sinh viên, học viên ngoại trú. Nắm bắt tình hình ăn, ở, đời sống và sinh hoạt của sinh viên, học viên thông qua chế độ báo cáo định kỳ; Phối hợp với Ban Quản lý Ký túc xá để quản lý sinh viên nội trú;

     12. Phối hợp với các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn trường trú đóng và khu vực có ký túc xá, xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến sinh viên, học sinh;

     13. Phối hợp với Đoàn TN quản lý và thường xuyên cập nhật danh sách, địa chỉ, nơi công tác, chức vụ của cựu sinh viên, học viên. Phối hợp với các đơn vị có quản lý sinh viên tăng cường mối quan hệ với cựu sinh viên, học viên nhằm phát huy truyền thống, uy tín và nguồn lực cho Trường;

     14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

STT HỌ VÀ TÊN TRÌNH ĐỘ CHỨC VỤ
1 Huỳnh Phi Tuấn Khanh Đại học Trưởng phòng
2 Đức Thị Ngoan Đại học Chuyên viên
3 Trần Thị Lan Đại học Chuyên viên
4 Đào Viết Quốc Đại học Phó trưởng phòng
5 Nguyễn Thị Hoài Anh Đại học Chuyên viên
6 Đỗ Thị Minh Thúy Cao đẳng Nhân viên
7 Vy Đình Tâm Thạc sĩ Chuyên viên
8 Nguyễn Trung Hiếu Đại học Nhân viên
9 Huỳnh Văn Tạo Cao đẳng Nhân viên
10 Nguyễn Thị Phượng Hằng Đại học Nhân viên

LIÊN HỆ

Điện thoại:083.7220112 - Email: tsctsvhs@hcmcc.edu.vn

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 190 Võ Văn Ngân, P. Bình Thọ, TP. Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 02838960087 - 0981 800 636

Website: www.hcmcc.edu.vn – https://tuyensinh.hcmcc.edu.vn/

 

 

 

Giỏ hàng của tôi

Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
Tiếp tục mua hàng
Thành tiền
Thanh toán